| 0 komentar ]Setara - Bunga Hitam

Hey, kami melihat bumi
Dalam sebuah bentuk satu Negara
Melihat semua umat manusia
Sebagai saudara, saudara kami

Tetapi kami tidak melihat
Keadilan datang menyentuh kami
Hanya sebagian, yang mendapatkannya
Yang menjadi hamba, segala-galanya

Satu bumi, satu Negara
Tanpa tentara,
tanpa apa-apa
Yang menindas manusia

Satu bumi, satu Negara
Tanpa tentara,
tanpa apa-apa
Yang menindas manusia

Hey, kami melihat bumi
Dalam sebuah bentuk satu Negara
Melihat semua umat manusia

Sebagai saudara, saudara kami

Tetapi kami tidak melihat
Keadilan datang menyentuh kami
Hanya sebagian, yang mendapatkannya
Yang menjadi hamba, segala-galanya

Satu bumi, satu Negara
Tanpa tentara,
tanpa apa-apa
Yang menindas manusia

Satu bumi, satu Negara
Tanpa tentara,
tanpa apa-apa
Yang menindas manusia

0 komentar

Posting Komentar